Fakta og myter

Folkeskolen har over 200 år på bagen, og flere hundrede tusinde børn går hver dag i en af landets omkring 1550 folkeskoler.

Når folkeskolen har betydning for så mange danskers hverdag, er det ganske naturligt, at der florerer myter om skolen - også i Kolding. Men det er bare ikke altid, at myterne har hold i virkeligheden...

Nedenfor kan du læse de mest gængse myter, som kan modbevises med fakta.

Myte

Folkeskolerne vedligeholdes ikke.

Fakta

Folkeskolerne i Kolding Kommune får ikke lov til at forfalde på grund af dårlig eller slet ingen vedligehold. I 2015-2017 brugte Kolding Kommune hvert år mellem 30-32 millioner kroner på vedligehold af skolerne*.

*Skoler = skoler på uddannelsesområdet samt bygninger der huser støttefunktioner til skolerne, fx Naturskolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Myte

I folkeskolen efteruddannes lærerne ikke

Fakta

Vi har dygtige lærere, pædagoger og ledere i Kolding Kommunes folkeskoler. Og det er ambitionen, at alle medarbejdere har gode forudsætninger for at understøtte elevernes faglige og sociale udvikling.

Kommunen lægger stor vægt på, at lærerne har kompetence i de fag, de underviser i. Derfor har kommunen de seneste to år videreuddannet over 30 lærere, så de har undervisningskompetence i naturfag, historie og kristendom.

Der uddannes faglige vejledere til alle skoler i fx læsning, matematik, naturfag og design. Vejlederne er faglige fyrtårn på skolen, som giver vigtig viden og sparring til deres kollegaer.

Frem til 2019 uddannes alle lærere, pædagoger og ledere i kommunens folkeskoler i 'evidensinformeret skoleudvikling'. Det vil sige, at de bliver endnu dygtigere til at bruge data (eksempelvis test, tal og observationer) i deres undervisning og skolens udviklingsarbejde. Målet er at højne kvaliteten i undervisningen.

Myte

I folkeskolen kommer eleverne ikke på lejrskole

Fakta

Elever i gummistøvler med spande og net, der undersøger dyrelivet i åen, og som sidder med vennerne omkring lejrbålet om aftenen. Den slags er med til at understøtte elevernes læring og trivsel.

Derfor prioriterer Kolding Kommunes folkeskoler lejrskoler og skolerejser. Faktisk afholdte kommunens 21 folkeskoler i alt 55 lejrskoler eller skolerejser med overnatning i skoleåret 2016/2017. Det svarer til 2,6 lejrskole/skolerejse per skole.