Koldings folkeskoleelever kan deres ABC

Hele livet igennem lærer vi nye ting. Ting, som på hver deres måde former os.

Uanset hvad vi lærer, og hvordan det former os, foregår rigtig meget af læringen på skolen. Det er måske her, vi skriver alfabetet for første gang, her vi terper 2-tabellen for første gang, eller måske her vi for alvor får innovation ind under huden.

Lærere og pædagoger i Kolding Kommunes folkeskoler har hver eneste dag fokus på at fylde faglighed i elevernes skoletaske, og har blik for, at eleverne har vidt forskellige faglige niveauer, der skal kunne rummes.

Resultaterne af folkeskolernes indsats kan aflæses i diverse målinger, der tager temperaturen på elevernes faglige niveau.

Både når det handler om karaktergennemsnit og overgang til ungdomsuddannelse, ligger folkeskoleeleverne i Kolding Kommune over landsgennemsnittet.

Se her hvordan en folkeskole i Kolding løfter sine elever fagligt

Karakterer
Hvert år skal landets 9. klasseelever til folkeskolens prøve, hvor deres faglige niveau bliver prøvet af i en række fag.
Ved prøven i skolåret 2017/18 lå karaktergennemsnittet blandt Koldings folkeskolelever over landsgennemsnit i både dansk, engelsk, matematik og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

 

Overgang til ungdomsuddannelse
Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse giver et vigtigt praj om, hvordan det står til med det faglige niveau i folkeskolen. 93% af folkeskoleeleverne i Kolding Kommune, der afsluttede 9. klasse i 2016, var i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter. Det er dermed højere end landsgennemsnittet, der ligger på 89%.

Lærernes kompetencedækning
Men for at eleverne kan løftes fagligt, er det naturligvis vigtigt, at også lærerne har et højt fagligt niveau. Her kan man blandt andet se på lærernes kompetencedækning. Kompetencedækning dækker over hvor mange af timerne, der bliver varetaget af lærere, som enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen, eller har opnået tilsvarende faglig kompetence igennem for eksempel efteruddannelse.

I skoleåret 2017/18 blev 92% af de planlagte undervisningstimer varetaget af lærere med kompetencedækning på Kolding Kommunes folkeskoler. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 87%.

 

Vil du vide mere om din lokale folkeskole?
Hvis du vil vide, hvordan de enkelte folkeskoler i Kolding Kommune klarer sig, kan du besøge Undervisningsministeriets side.